International scientific-practical conference

„The Diversity of Compleedimentary and Alternative Medicine.
The Power of Balneotherapy“

19-20 October, 2018

ABOUT

The conference is dedicated to doctors of all specialities, kinesiotherapist, occupational therapist, rehabilitation and spa specialists of medical, educational and social institutions.

Aim of conference– to promote the development of complementary and alternative medicine strategies and expertise interdisciplinary and encourage the use of  effective balneotherapy in integrative medicine.

Acquired competencies of conference participants:

DATE AND PLACE

19 of October, 2018-  Aula Magna of Klaipeda University, 2 floor
Manto str. 90, SC „Studlendas“, Klaipėda

20 of October, 2018- Recreation and health complex  „Atostogų parkas“,
Venecijos str. 2, Žibininkų vil., Kretingos distr.

CONFERENCE SCIENTIFIC AND ORGANIZING COMMITTEE

Conference Scientific  and Organizing Committee:

Chairman:  Dr. Lolita Rapolienė

Prof. dr. Artūras Razbadauskas

Prof. habil. dr. Algimantas Kirkutis

Prof. dr. Elvyra Acienė

Prof. dr. Daiva Mockevičienė

Prof. habil. dr. Aleksandras Kriščiūnas

Prof. habil. dr. Geriuldas Žiliukas

Ass. prof. dr. Jūratė Sučylaitė

Monika Kasiliauskaitė

Jorika Buivydaitė

Edita Valinčienė

Lecturers

ANTONELLA FIORAVANTI

Rheumatology Unit,
University Hospital Senee, Siena, Italy.

  • Antonella Fioravanti, Graduate in 1980 at the University of Siena (Italy) in Medical School, Major in Endocrinology, Rheumatology , PhD in Experimental Rheumatology, having since 1989 the charge of Assistant of Professor at the Rheumatology Unit of the General Hospital Le Scotte of Siena.
  • Holds office since 2004 for High Specialization in diagnosis and therapy of degenerative rheumatic diseases.
  • Since 1982 is partner of Italian Society of Rheumatology (SIR),holding office of vice president of Tuscany Section of Rheumatology Italian Society ; from 2000 to 2004 President of the Tuscany Section of Italian League Against Rheumatic Diseases(LIMAR); since 2006 is member of Scientific Board of ISMH (International Society of Medical Hydrology). Since 2014 she is Vice-President (Scientific Leader) of ISMH.
  • The Dr holds teaching charges at Rheumatology Postgraduate School, Medical Hydrology, Genetics and Endocrinology and Internal Medicine.
  • Its years since she is involved in clinical and laboratory research with her 214 edit papers on national and international journals.
  • The Dr is also co-author of 12 books dedicate to rheumatologic disease and Medical Hydrology.
  • Her major research areas concern Osteoarthritis, Chondrocyteculture, and Medical Hydrology.

ILZE HAZNERE

Fizinės medicinos ir reabilitacijos mokslo daktarė ir Algogologė

Paula Stradina klinikinės universitetinės ligoninės fizinio medicinos ir reabilitacijos centro vadovė

INESE KOKARE

Inese Kokare has worked in the field of health promotion for over 20 years. Graduated from Riga Medical Institute and continued postgraduate studies in acupuncture in Tianjin TCM University. Further she studied physical and rehabilitation, and pain medicine. She is currently Head of the Physical Medicine and Rehabilitation Center at Pauls Stradins University Hospital in Riga, leads the program of Physical, Rehabilitation and Sports Medicine at the University of Latvia. For 15 years she has own practice in acupuncure with focus on pain, intestinal and gynecological diseases.

KAZYS KUNEIKA

Ergoterapeutas,  masažo salono “Lotosas” savininkas-neregys.  2018m. baigė Klaipėdos universiteto  papildomos ir alternatyviosios medicinos studijų prorgramą, reabiltacijos magistras, domisi Reiki gydymo metodu,  apie jį sakoma: „Regintis širdimi“.

RIMA MARGEVIČIŪTĖ

Klaipėdos universiteto Reabilitacijos katedros asistentė

Sveikatingumo klubo „Impuls“ grupinių užsiėmimų trenerė

Išsilavinimas:

Klaipėdos universitetas, Visuomenės sveikatos ugdymas, Visuomenės sveikatos magistro laipsnis; Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika, Pedagogikos magisto laipsnis; Klaipėdos universitetas, Kineziterapijos bakalauras, Kineziterapeuto profesinė kvalifikacija; Liberty universitetas (JAV), sporto mokslo, kūno rengybos, gretutinis verslo pagrindų bakalauro laipsniai.

VILMA MATULEVIČIUTĖ

Masters Degree in Herbal Medicine, from the University of Westminster, London (2014)

Vilma Matuleviciute MSc, DIP Herb., ND, BCST, MIRH. She is herbalist, naturopath and CranioSacral therapist, living in Ireland for 18 years and practicing for 11 years. She studied in the College of Naturopathic Medicine for four years where she qualified as a Naturopath and Herbalist. She is a senior lecturer of herbal medicine and naturopathy in the CNM also a clinic supervisor for the student clinics. Currently chairperson for the Irish Register of Herbalists (IRH).

DAIVA MOCKEVIČIENĖ

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto profesorė, Reabilitacijos katedros vedėja, vaikų reabilitacijos sanatorijos Palangos gintaras kineziterapeutė-konsultantė. 2004 m. apgynė daktaro disertaciją „Kūdikių sutrikusios judesių raidos kaita taikant korekcinį ugdymą“. Sveikatos apsaugos ministerijos viešoji konsultantė netradicinės medicinos plėtros klausimais (nuo 2015). Paskelbė apie 70 mokslinių straipsnių šalies ir užsienio žurnaluose, su kolegomis parašė mokslo studiją, mokomąsias knygas.

Mokslinių interesų sritys: Neurosensomotorinė intervencija; Neįgaliųjų socialinė reabilitacija ir taikomoji fizinė veikla; Papildoma ir alternatyvi medicina.

LOLITA RAPOLIENĖ

Šeimos, vidaus ligų gydytoja, Klaipėdos Universiteto lektorė. Dėsto dietetiką, genetiką, dalyvauja projektinėje veikloje. Mokslinių interesų sritys – asmens ir visuomenės sveikatos rizika, suboptimali sveikatos būklė, gyvensena, stresas, balneoterapija, geoterminio vandens panaudojimas. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją (biomedicinos m., visuomenės sveikata) „Integrali gyvensenos ir psichoemocinės būklės lemiama sveikatos rizika, jos vertinimas ir prevencija“ (VU, 2017). Paskelbė apie 30 mokslinių straipsnių šalies ir užsienio žurnaluose balneoterapijos, geoterminio vandens, streso ir nuovargio, gyvensenos, sveikatos rizikos, sinergetikos, slaugos ir kt. temomis; recenzavo daugiau nei 20 užsienio autorių straipsnių.

SANTOS ISABEL

Specialist in Physical Medecine and Rehabilitation since 1999

Formation in Medical Hydrologie and Climatology since 1995

PhD (thesis about Thermalism and Rheumatoïd Arthritis)

Activities : Hospital (in Portugal and in France)

Thermal Establishment (in Portugal and in France)

University of Porto (teaching and investigation)

EGLĖ RADZEVIČIENĖ

Kineziterapeutė, ergoterapeutė, reabilitacijos magistrė, Klaipėdos universiteto dėstytoja, lektorė.  Skaito pranešimus, dalyvauja Lietuvos ir Europos mokslinėse-praktinėse konferencijose, studijų knygų bendraautorė. Dėstomi dalykai -   kineziterapijos pagrindai, fizioterapija, vidaus ligos ir kineziterapija, kineziterapija vandenyje.

Mokslinių tyrimų sritys: reabilitacija po neurologinių, ortopedinių susirgimų, sergant vidaus ligomis; kineziterapijos, asistuojant gyvūnams, kaip neurologinių pacientų fizinės reabilitacijos metodo, veiksmingumas; fizikinių veiksnių inovacijos kurortinėje medicinoje.

DALIA SEKMOKIENĖ

LSMU Maisto saugos ir kokybės katedros profesorė, dėsto 5 maisto saugos disciplinas, modulius – Funkcionalusis maistas, Maisto parinkimas ir analizė. Rytų medicinos srityje dėsto pasirinktinius modulius: Ajurveda ir mityba, Kinų medicina ir filosofija. Klaipėdos universitete dėsto modulį – Kinų medicina. Dalyvauja projektinėje veikloje.

JŪRATĖ SUČYLAITĖ

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros docentė. Lietuvos biblioterapijos asociacijos prezidentė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, gydytoja psichiatrė. 2011m.  apgynė socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro disertaciją „Ugdomoji poezijos terapija kaip priemonė sergančiųjų šizofrenija ar depresija įgalinimui“, išleido monografiją „Poetikos terapija psichiatrinėje reabilitacijoje“ ( 2012), metodinę knygą Poetikos terapijos metodas reabilitacijoje“: (kartu su L. Švediene, 2012), 12 poezijos ir prozos knygų. Mokslinių interesų kryptys: asmens ir visuomenės psichikos sveikata, poezijos terapija.

ALBERTAS SKURVYDAS

Habilituotas biologijos mokslų daktaras ir Lietuvos sporto universiteto (LSU) profesorius Albertas Skurvydas sako, jog į žmogaus kūną reikia žvelgti kompleksiškai. Penkiolika metų vadovavęs vieninteliam valstybiniam sporto universitetui, daugiau nei 30 metų dirbantis mokslinį darbą.

 

ALGIMANTAS KIRKUTIS

Profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Endokardinio širdies laidžiosios sistemos elektrofiziologinio tyrimo Lietuvoje vienas pradininkų. Įdiegė į klinikinę praktiką širdies elektros stimuliacijos per stemplę būdą. Paskelbė daugiau, kaip 160 mokslinių darbų.  Vydūno draugijos garbės narys. Lietuvos Respublikos Seimo narys.

ASTA VAITKEVIČIENĖ

Socialinių mokslų daktarė, Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir kūno kultūros studijų katedros docentė, Lietuvos meno terapijos asociacijos pirmininkės pavaduotoja. Mokslinių interesų sritys: meno terapija, ugdymas menu, asmenybės augimas, psichosocialinės reabilitacijos paslaugos specialiųjų poreikių asmenims. Šiuo metu yra Europos regioninio vystymo fondo INTERREG Latvija – Lietuva bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamo projekto „Socialinės psichologinės pagalbos paslaugų sukūrimas, taikant pozityvius streso įveikos metodus ir plėtojant pažeidžiamų žmonių grupių socialinę įtrauktį“ / POZCOPING LLI-163 vykdytoja.

Asta Vaitkevičienė, PhD, Assoc. Professor of Department of Social Welfare Studies and Physical Education at Šiauliai University, Vice Chairmen of Lithuanian Arts Therapy Association. Areas of scientific interest: art therapy, art‘s education, personal growth, psychosocial rehabilitation services for people with special needs. Presently, she is a researcher at the project LLI-163 "Developing of Social Psychological Support Service System through Implementation of Method of Positive Coping Strategies and Enhancement of Social Inclusion for People in Vulnerable Groups" (POZCOPING), that has finansial support of European Regional Development Fund „Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014–2020“.

GERIULDAS ŽILIUKAS

Profesorius, habilituotas mokslų daktaras dirba pedagoginį - mokslinį darbą Klaipėdos universitete; gydytojo kardiologo praktiko darbą - Klaipėdos Jūrininkų ligoninėje. Paskelbė daugiau kaip 220 mokslinių publikacijų, paruošė daugiau kaip 75 pranešimus įvairiose konferencijose, seminaruose, suvažiavimuose. Europos kardiologų draugijos, Tarptautinės kardiologų draugijos ir federacijos, Lietuvos kardiologų draugijos, Lietuvos širdies asociacijos, Lietuvos reabilitologų asociacijos valdybos narys.

ALEKSANDRAS KRIŠČIŪNAS

Lietuvos fizioterapinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kardiologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. 2004 m. Latvijos universiteto garbės daktaras. Dirbo Širdies ir kraujagyslių fiziologijos ir patologijos mokslinio tyrimo institute; 19851991 m. Organizacinės ir metodinės laboratorijos vedėjas. Nuo 1991 m. Kauno medicinos universiteto Reabilitacijos klinikos vadovas, nuo 1992 m. profesorius. Nuo 1992 m. Lietuvos reabilitologų asociacijos valdybos pirmininkas, nuo 1996 m. Pasaulinės reabilitologų asociacijos medicinos tarybos narys, nuo 2003 m. Baltijos šalių reabilitologų asociacijos prezidentas.

REGISTRATION

Registration is conducted electronically for one or both days and practical activities by October 10th. Places are limited.

Theses, abstracts and poster admission by October 1st.

Requirements for authors are here

Requirements for abstract

Abstract Formatting Instructions:
File Type: Abstracts must be submitted as a MS Word file (doc or docx).
File name: please title the abstract file as follows, the presenter‘s entire last name, followed by the first initial of their first name plus the word „Abstract“.
Page Format: A4 page with 2 cm margins, 1 cm interval and 12-point Times New Roman font.
Page Limit: 1 page for complete abstract.
Title: The abstract title should be in all CAPITAL letters.
Body of Abstract: maximum word count is 300-400. (Title, authors, affiliations are not included in word limit). Paragraphs must be indented using a tab.
Abstract Content Instructions:
Suggested content for the body of the abstract on the presenter‘s research includes: title page, authors‘ name, surname, affiliations, introduction, methods, results, conclusions, key words, references.
The manuscript should reflect the relevance of the topic, the aim of publication, main topic revealing statements, conclusions, references.

Requirements for poster presentations

The presentation should be provided in writing with an emphasis on analyzing relevance of topic, the study objective, research results and conclusions in accordance with the following technical requirements:
Presentation format – A1 sheet;
Poster position – vertical;
All text must be read from left to the right;
Essential textual material’ s – 30 proc. and the visual material – 70 proc.;
Title (topo f A1 sheet) – provide POSTERS TITLE (centered, uppercase bold letters, front size – 40); AUTHOR (-s) (centered, uppercase letters, not bold, font – 20); REPRESENTED institutions/organizations (centered, uppercase letters, not bold, font – 20).
Display material form (as appropriate: diagrams, tables, graphs, maps, pictures, diagrams, photos, etc.)-good quality, numbered in arabic numerals, titles should be written on the topo f corresponding visual material forms (diagrams, tables, and so on.), and below – indicated references (if needed).
At the end of (A1 bottom)-should be written THE DIVERSITY OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE. POWER OF BALNEOTHERAPY. Klaipeda, 2018 (centered, uppercase letters, not bold; font – 20).

Requirements for theses

Page limit: up to 4 pages.
Font: Times New Roman; size - 12 pt, interval 1,5, margins 3 cm.
Compulsory items:
Title
Author (s), Organization / University, Department (Country).
The aim and objectives.
Methodology.
Results and discussion.
Conclusions and recommendations.
English summary (if theses are in other language)
Rerefences

Conference fee: 1 day – 10 Eur, 2 days – 20 Eur

The conference fee is paid on the spot.

Speakers (verbal and posters) – free of charge

Conference certificates: The conference program is registered on the LR SAM and VLK / Metas system. Conference participants will be issued 8 or 16 hours of qualification certificates for proper license and qualification upgrading.

Contact person: Monika Kasiliauskaitė, tel. +370 46 398528

el. p. info@balneotherapyconference2018.lt ; reabilitacijoskatedra@gmail.com

After the conference, participants will have the opportunity to spend time in Recreation and health complex „Atostogų parkas“.

REGISTRATION

CONFERENCE PROGRAM

FRIDAY, 19 OF OCTOBER, 2018

Klaipėda University, H. Manto str. 90, Klaipėda

 

8.00- 9.00  Registration. Visit of exhibition and Poster viewing.
9.00- 9.20 Conference Opening and Welcome Address
9.40- 11.15

Aula magna (1), 2 floor

Complementary and alternative medicine

 

Scientific session I

Moderator dr. L. Rapolienė

9.20- 9.40 „It is important to maintain and strengthen health rather than treat diseases“ Vydūnas.

Prof. habil. dr. A. Kirkutis, Member of the Seimas, Chair of the Subcommittee on Health Promotion and Enhancement, Lithuania

9.40- 10.00

 

Complementary and alternative medicine: evidence-based global practice

Prof. dr. D. Mockevičienė, Klaipėda University, Lithuania

10.00-10.20

 

Regulation of complementary and alternative medicine

Ministry of Health spokesman, Lithuania

10.20-10.40 Water in rehabilitation: myths and reality

Prof. habil. dr. A. Kriščiūnas, Lithuanian Sports University, Lithuania

10.40-11.00 The place of phytotherapy in integrative medicine and the principles of its application

V. Matulevičiūtė, Herbalist, Naturopath, Craniosacral therapy practitioner, president of the Irish Register of Herbalists, Ireland

11.00-11.20 Chinese medicine and science

Prof. dr. D. Sekmokienė, Lithuanian University of Health Science, Klaipeda University, Lithuania

11.20-11.35  Coffee/tea break with Exhibits and Poster Viewing
11.35-14.00

Aula magna (1),2 floor

Concurent sessions

Scientific session II

Moderators: Ass. prof. dr. J. Sučylaitė, ass. prof. dr. B. Kreiviniene

11.35-12:00

 

Animal- assiting therapy welfare and potential applications analysis.

Ass. prof.dr.  B. Kreivinienė, Lithuanian Sea Museum - Dolphinarium, Klaipeda University, Lithuania

12:00-12.20 The influence of yoga and meditation on recreation of human brain

Prof. habil. dr. A. Skurvydas, Lithuanian Sports University, Lithuania

12.20-12.40 Effects of musicotherapy on human body.

L. Švirinas, music teacher, Klaipėda, Lithuania

12.40-13.00 Bibliotherapy as an opportunity for the prevention and treatment of depression

Ass. prof. dr. J. Sučylaitė, Klaipėda University, Lithuania

13.00-13.20 Art therapy for coping with stress

Ass. prof. dr. A. Vaitkevičienė,  Šiauliai University, Lithuania

13.20-13.40 Ajurvedic philosophy and its practical application in medicine

Ass. prof. dr. A. Chomičenkienė, Klaipeda University, Lithuania

13.40-14.00 The place of homeopathy in modern medicine

MD. V. Misis, UAB Vireo, Lithuania

11:35-14.00

Aula Magna (2), 2 floor

Concurent sessions

Scientific session III

Moderator: prof. habil. dr. G. Žiliukas, prof. dr. D. Mockevič   ienė

11.35-11.55 Principles of acupuncture in the treatment of back pain

MD, PhD I. Kokare, PRM doctor, acupuncture doctor and algologist, Head of Physical medicine and rehabilitation center, Pauls Stradins Clinical University hospital, Riga, Latvia

11.55-12.15 Inovative rehabilitation methodics- Dynamic Neuromuscular Stabilization

Prof. habil.dr. J. Raistenskis, A. Juodytė, V. Strukčinskaitė, , Vilnius University, Lithuania

12.15-12.35 Special kinesiotherapy for the treatment and progression prevention of scoliosis: Schroth method

Prof. habil. dr. J. Raistenskis, V. Strukčinskaitė, A. Juodytė, Vilnius University, Lithuania

12.35-12.55 Physical activity as one of the strategies for prevention of metabolic disorders

PhD.C.Agostinis- Sobrinho,  Klaipeda University, Lithuania

12.55-13.15 Comparison of the effects of Reiki and classical massage for people with diabetes mellitus

K. Kuneika, Klaipeda University, Lithuania

13.15-13.40 Craniosacral therapy: methodology and areas of application

V. Matulevičiūtė, Herbalist, Naturopath, Craniosacral therapy practitioner, president of the Irish Register of Herbalists, Ireland

13.40-14.00 Osteoarthritis. Is it possible to preserve the cartilage tissue?
Prof. dr. V. Šapoka
14.00-14.50 Lunch break, with Exhibits and Poster Viewing

 

14.50-17.20

Aula magna (1), 2 flооr

Balneotherapy session

 Scientific session IV

Moderator: prof. habil. dr. A. Kriščiūnas

14.50-15.10 History of balneotherapy. Reseach of geothermal water effects in Lithuania

Dr. L. Rapoliene, Klaipeda University, Lithuania

15.10-15.30 The mechanism of action of balneotherapy in rheumatic diseases

Fioravanti A, MD, Cheleschi S, PhD, Tenti S, MD. Rheumatology Unit, Department of Medicine, Surgery and Neuroscience, University of Siena, Italy

15.30-15.50 Genomics of Geothermal Waters : sulphur wather through rheumatoid arthritis skin

PhD, MD I. Santos, , University of Porto, Portugal

15.50-16.10 Natural factors of Lithuania and their impact on patients with musculoskeletal system diseases functional state variation

Ass.proff. L. Varžaitytė, Lithuanian University of Health Science, Lithuania

16.10-16:20 Health enhancing programs in Atostogų parkas.

I.Karpis, sales manager, Atostogų parkas, Lithuania

16.20-16.40 The History of Peloid Therapy in Latvia and applied experience in neurological conditions

Dr. E. Malkiela, Resort Rehabilitation center Jaunkemeri, Latvia

16.40-17.00 Balneotherapy in cardiovascular diseases

Prof. habil. dr. G. Žiliukas, L. Kazlauskienė, V. Vasiliauskas, Seamen hospital, Klaipėda University, Lithuania

17.00-17.20 Skin diseases and balneotherapy. The treatment of skin diseases in health resorts in Lithuania.

Gyd. O. Griščenko, Vilniaus Centro poliklinika, Lietuva

 17.20 Discussion. End of the day.
SATURDAY, 20 OF OCTOBER, 2018

Atostogų parkas, Venecijos str. 2, Kretinga distr.

 

9:00-9:30  Registration to workshops
9.30-10.50 Scientific session V

Moderator: Prof. habil. dr. A. Krikščiūnas, prof. dr. D. Mockevičienė

9.30- 9.50 Geothermal potential of Lithuania

Prof. habil. dr. S. Šliaupa,  Nature Research Center, Lithuania

9.50- 10:10 Differences in mineral water and its application to patient groups

Dr. L. Rapoliene, Klaipeda University, Lithuania

10:10 -10.30 Practical aspects of the use of balneotherapy in rheumatology

Dr. I. Haznere, Pauls Stradins Clinical University Hospital, Riga, Latvia

10.30-10.50 The healing properties of the mud and its application of in rehabilitation and resort medicine

Dr. G. Taletavičienė, prof. habil. dr. Alfonsas Vainoras , MD. V. Taletavičius, Rehabilitation center, Lithuanian University of Helath Science, Lithuania

10.50-11.10 The benefits and prospects of balneotherapy in the treatment of neurological patients with spasticity

MD. L. Gulbinaitė, MD. N. Šostakienė, Seamen hospital, Lithuania

11.10-11.25 Coffee/tea break

 

11:25-15.00 Practical workshops.

Geothermal, sapropel therapy, sauna therapy (aromatherapy, ambertherapy), TRX workout, pilates, physiotherapy in water, halotherapy, massages, Kneipp track.

Facilitators: R. Margevičiūtė, E. Radzevičienė, Klaipeda University, Lithuania

15.00-18.00 Independent introduction with complex health procedures
18.00 The end of the conference.

 

Conference program for download (pdf)

ACCOMODATION

To all conference participant’s accommodation at the “Atostogu parkas” from 19th till 20th October with 50 % discount. The price includes: 3-hour visit to the Water and Sauna area, Procedure “Sea of Mineral” with natural mineral geothermal water, visit to the Sports club, visit to the Health and Sports studio.

 

To make a reservation, please call on +370 601 60730 or e-mail edita@atostoguparkas.lt

Contact

Thank you! I have received your message.

name

E-mail

Message

Contact Info

+370 46 398528

info@balneotherapyconference2018.lt