Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

„Papildomosiosios ir alternatyviosiosios medicinos įvairovė.
Balneoterapijos galia“

2018 m. spalio 19-20 d.

APIE

Konferencija skirta gydytojams (visų profesinių kvalifikacijų), kineziterapeutams, ergoterapeutams, gydymo, ugdymo ir socialinių įstaigų reabilitacijos ir SPA centrų specialistams.

Konferencijos tikslas – papildomosios ir alternatyviosios medicinos strategijų ir patirties sklaida tarpdisciplininėje erdvėje bei efektyvaus balneoterapijos panaudojimo integratyvioje medicinoje skatinimas.

Konferencijos dalyvių įgyjamos kompetencijos:

KONFERENCIJOS DATA IR VIETA

Spalio 19 d. Klaipėdos Universiteto Aula Magna salė, 2a ( Herkaus Manto g. 90 PC „Studlendas“, Klaipėda)

Spalio 20 d. Atostogų parkas, Venecijos aklg. 2, Žibininkų km., Kretingos raj.

KONFERENCIJOS MOKSLINIS IR ORGANIZACINIS KOMITETAS

Konferencijos mokslinis ir organizacinis ir komitetas:

Pirmininkė:  Dr. Lolita Rapolienė

 

Nariai:

Prof. dr. Artūras Razbadauskas

Prof. habil. dr. Algimantas Kirkutis

Prof. dr. Elvyra Acienė

Doc. dr. Daiva Mockevičienė

Prof. habil. dr. Aleksandras Kriščiūnas

Prof. habil. dr. Geriuldas Žiliukas

Doc. dr. Jūratė Sučylaitė

Monika Kasiliauskaitė

Jorika Buivydaitė

Edita Valinčienė

Lektoriai

ANTONELLA FIORAVANTI

Rheumatology Unit,
University Hospital Senee, Siena, Italy.

  • Antonella Fioravanti, Graduate in 1980 at the University of Siena (Italy) in Medical School, Major in Endocrinology, Rheumatology , PhD in Experimental Rheumatology, having since 1989 the charge of Assistant of Professor at the Rheumatology Unit of the General Hospital Le Scotte of Siena.
  • Holds office since 2004 for High Specialization in diagnosis and therapy of degenerative rheumatic diseases.
  • Since 1982 is partner of Italian Society of Rheumatology (SIR),holding office of vice president of Tuscany Section of Rheumatology Italian Society ; from 2000 to 2004 President of the Tuscany Section of Italian League Against Rheumatic Diseases(LIMAR); since 2006 is member of Scientific Board of ISMH (International Society of Medical Hydrology). Since 2014 she is Vice-President (Scientific Leader) of ISMH.
  • The Dr holds teaching charges at Rheumatology Postgraduate School, Medical Hydrology, Genetics and Endocrinology and Internal Medicine.
  • Its years since she is involved in clinical and laboratory research with her 214 edit papers on national and international journals.
  • The Dr is also co-author of 12 books dedicate to rheumatologic disease and Medical Hydrology.
  • Her major research areas concern Osteoarthritis, Chondrocyteculture, and Medical Hydrology.

ILZE HAZNERE

Fizinės medicinos ir reabilitacijos mokslo daktarė ir Algogologė

Paula Stradina klinikinės universitetinės ligoninės fizinio medicinos ir reabilitacijos centro vadovė

INESE KOKARE

Inese Kokare has worked in the field of health promotion for over 20 years. Graduated from Riga Medical Institute and continued postgraduate studies in acupuncture in Tianjin TCM University. Further she studied physical and rehabilitation, and pain medicine. She is currently Head of the Physical Medicine and Rehabilitation Center at Pauls Stradins University Hospital in Riga, leads the program of Physical, Rehabilitation and Sports Medicine at the University of Latvia. For 15 years she has own practice in acupuncure with focus on pain, intestinal and gynecological diseases.

KAZYS KUNEIKA

Ergoterapeutas,  masažo salono “Lotosas” savininkas-neregys.  2018m. baigė Klaipėdos universiteto  papildomos ir alternatyviosios medicinos studijų prorgramą, reabiltacijos magistras, domisi Reiki gydymo metodu,  apie jį sakoma: „Regintis širdimi“.

RIMA MARGEVIČIŪTĖ

Klaipėdos universiteto Reabilitacijos katedros asistentė

Sveikatingumo klubo „Impuls“ grupinių užsiėmimų trenerė

Išsilavinimas:

Klaipėdos universitetas, Visuomenės sveikatos ugdymas, Visuomenės sveikatos magistro laipsnis; Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika, Pedagogikos magisto laipsnis; Klaipėdos universitetas, Kineziterapijos bakalauras, Kineziterapeuto profesinė kvalifikacija; Liberty universitetas (JAV), sporto mokslo, kūno rengybos, gretutinis verslo pagrindų bakalauro laipsniai.

VILMA MATULEVIČIUTĖ

Masters Degree in Herbal Medicine, from the University of Westminster, London (2014)

Vilma Matuleviciute MSc, DIP Herb., ND, BCST, MIRH. She is herbalist, naturopath and CranioSacral therapist, living in Ireland for 18 years and practicing for 11 years. She studied in the College of Naturopathic Medicine for four years where she qualified as a Naturopath and Herbalist. She is a senior lecturer of herbal medicine and naturopathy in the CNM also a clinic supervisor for the student clinics. Currently chairperson for the Irish Register of Herbalists (IRH).

DAIVA MOCKEVIČIENĖ

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto profesorė, Reabilitacijos katedros vedėja, vaikų reabilitacijos sanatorijos Palangos gintaras kineziterapeutė-konsultantė. 2004 m. apgynė daktaro disertaciją „Kūdikių sutrikusios judesių raidos kaita taikant korekcinį ugdymą“. Sveikatos apsaugos ministerijos viešoji konsultantė netradicinės medicinos plėtros klausimais (nuo 2015). Paskelbė apie 70 mokslinių straipsnių šalies ir užsienio žurnaluose, su kolegomis parašė mokslo studiją, mokomąsias knygas.

Mokslinių interesų sritys: Neurosensomotorinė intervencija; Neįgaliųjų socialinė reabilitacija ir taikomoji fizinė veikla; Papildoma ir alternatyvi medicina.

LOLITA RAPOLIENĖ

Šeimos, vidaus ligų gydytoja, Klaipėdos Universiteto lektorė. Dėsto dietetiką, genetiką, dalyvauja projektinėje veikloje. Mokslinių interesų sritys – asmens ir visuomenės sveikatos rizika, suboptimali sveikatos būklė, gyvensena, stresas, balneoterapija, geoterminio vandens panaudojimas. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją (biomedicinos m., visuomenės sveikata) „Integrali gyvensenos ir psichoemocinės būklės lemiama sveikatos rizika, jos vertinimas ir prevencija“ (VU, 2017). Paskelbė apie 30 mokslinių straipsnių šalies ir užsienio žurnaluose balneoterapijos, geoterminio vandens, streso ir nuovargio, gyvensenos, sveikatos rizikos, sinergetikos, slaugos ir kt. temomis; recenzavo daugiau nei 20 užsienio autorių straipsnių.

SANTOS ISABEL

Specialist in Physical Medecine and Rehabilitation since 1999

Formation in Medical Hydrologie and Climatology since 1995

PhD (thesis about Thermalism and Rheumatoïd Arthritis)

Activities : Hospital (in Portugal and in France)

Thermal Establishment (in Portugal and in France)

University of Porto (teaching and investigation)

EGLĖ RADZEVIČIENĖ

Kineziterapeutė, ergoterapeutė, reabilitacijos magistrė, Klaipėdos universiteto dėstytoja, lektorė.  Skaito pranešimus, dalyvauja Lietuvos ir Europos mokslinėse-praktinėse konferencijose, studijų knygų bendraautorė. Dėstomi dalykai -   kineziterapijos pagrindai, fizioterapija, vidaus ligos ir kineziterapija, kineziterapija vandenyje.

Mokslinių tyrimų sritys: reabilitacija po neurologinių, ortopedinių susirgimų, sergant vidaus ligomis; kineziterapijos, asistuojant gyvūnams, kaip neurologinių pacientų fizinės reabilitacijos metodo, veiksmingumas; fizikinių veiksnių inovacijos kurortinėje medicinoje.

DALIA SEKMOKIENĖ

LSMU Maisto saugos ir kokybės katedros profesorė, dėsto 5 maisto saugos disciplinas, modulius – Funkcionalusis maistas, Maisto parinkimas ir analizė. Rytų medicinos srityje dėsto pasirinktinius modulius: Ajurveda ir mityba, Kinų medicina ir filosofija. Klaipėdos universitete dėsto modulį – Kinų medicina. Dalyvauja projektinėje veikloje.

JŪRATĖ SUČYLAITĖ

Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros docentė. Lietuvos biblioterapijos asociacijos prezidentė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, gydytoja psichiatrė. 2011m.  apgynė socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro disertaciją „Ugdomoji poezijos terapija kaip priemonė sergančiųjų šizofrenija ar depresija įgalinimui“, išleido monografiją „Poetikos terapija psichiatrinėje reabilitacijoje“ ( 2012), metodinę knygą Poetikos terapijos metodas reabilitacijoje“: (kartu su L. Švediene, 2012), 12 poezijos ir prozos knygų. Mokslinių interesų kryptys: asmens ir visuomenės psichikos sveikata, poezijos terapija.

ALBERTAS SKURVYDAS

Habilituotas biologijos mokslų daktaras ir Lietuvos sporto universiteto (LSU) profesorius Albertas Skurvydas sako, jog į žmogaus kūną reikia žvelgti kompleksiškai. Penkiolika metų vadovavęs vieninteliam valstybiniam sporto universitetui, daugiau nei 30 metų dirbantis mokslinį darbą.

 

ALGIMANTAS KIRKUTIS

Profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Endokardinio širdies laidžiosios sistemos elektrofiziologinio tyrimo Lietuvoje vienas pradininkų. Įdiegė į klinikinę praktiką širdies elektros stimuliacijos per stemplę būdą. Paskelbė daugiau, kaip 160 mokslinių darbų.  Vydūno draugijos garbės narys. Lietuvos Respublikos Seimo narys.

ASTA VAITKEVIČIENĖ

Socialinių mokslų daktarė, Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir kūno kultūros studijų katedros docentė, Lietuvos meno terapijos asociacijos pirmininkės pavaduotoja. Mokslinių interesų sritys: meno terapija, ugdymas menu, asmenybės augimas, psichosocialinės reabilitacijos paslaugos specialiųjų poreikių asmenims. Šiuo metu yra Europos regioninio vystymo fondo INTERREG Latvija – Lietuva bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamo projekto „Socialinės psichologinės pagalbos paslaugų sukūrimas, taikant pozityvius streso įveikos metodus ir plėtojant pažeidžiamų žmonių grupių socialinę įtrauktį“ / POZCOPING LLI-163 vykdytoja.

Asta Vaitkevičienė, PhD, Assoc. Professor of Department of Social Welfare Studies and Physical Education at Šiauliai University, Vice Chairmen of Lithuanian Arts Therapy Association. Areas of scientific interest: art therapy, art‘s education, personal growth, psychosocial rehabilitation services for people with special needs. Presently, she is a researcher at the project LLI-163 "Developing of Social Psychological Support Service System through Implementation of Method of Positive Coping Strategies and Enhancement of Social Inclusion for People in Vulnerable Groups" (POZCOPING), that has finansial support of European Regional Development Fund „Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014–2020“.

GERIULDAS ŽILIUKAS

Profesorius, habilituotas mokslų daktaras dirba pedagoginį - mokslinį darbą Klaipėdos universitete; gydytojo kardiologo praktiko darbą - Klaipėdos Jūrininkų ligoninėje. Paskelbė daugiau kaip 220 mokslinių publikacijų, paruošė daugiau kaip 75 pranešimus įvairiose konferencijose, seminaruose, suvažiavimuose. Europos kardiologų draugijos, Tarptautinės kardiologų draugijos ir federacijos, Lietuvos kardiologų draugijos, Lietuvos širdies asociacijos, Lietuvos reabilitologų asociacijos valdybos narys.

ALEKSANDRAS KRIŠČIŪNAS

Lietuvos fizioterapinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, kardiologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. 2004 m. Latvijos universiteto garbės daktaras. Dirbo Širdies ir kraujagyslių fiziologijos ir patologijos mokslinio tyrimo institute; 19851991 m. Organizacinės ir metodinės laboratorijos vedėjas. Nuo 1991 m. Kauno medicinos universiteto Reabilitacijos klinikos vadovas, nuo 1992 m. profesorius. Nuo 1992 m. Lietuvos reabilitologų asociacijos valdybos pirmininkas, nuo 1996 m. Pasaulinės reabilitologų asociacijos medicinos tarybos narys, nuo 2003 m. Baltijos šalių reabilitologų asociacijos prezidentas.

Registracija

Registracija vykdoma elektroniniu būdu abiem dienoms ir praktinėms veikloms iki spalio 10 dienos. Vietų skaičius ribotas.

Stendinių pranešimų ir santraukų priėmimas vykdomas iki spalio 1 dienos.

Reikalavimai pranešėjams ČIA

Reikalavimai santraukoms

Puslapio nustatymai: visos paraštės 2,5 cm, lapo formatas – A4 (21 cmx29,7 cm).
Šrifto reikalavimai: Times Roman; šrifto dydis – 12 pt.
Pastraipos formato nustatymai:
Lygiavimas – pagal abi puses;
Pirmos eilutės atitraukimas – nėra;
Pastraipos tarpai – prieš 0 pt; po 0 pt;
Eilučių tarpai – viengubas.
Santraukos apimtis 300-400 žodžių.
Santrauka:
Pavadinimas
Vardas (-ai) Pavardė (-s). Išnašoje turi būti pateikta informacija apie autorius.
Organizacija/Universitetas, katedra (šalis)
Įvadas. Apibūdinimas pasirinktos temos aktualumas, jis turi atvesti iki problemos formuluotės.
Tikslas. Autorius (-iai) išskiria tyrimo /darbo tikslą.
Metodika. Autorius (-iai) išskiria tyrimo/darbo metodus, naudotus instrumentus, duomenų analizės metodus, imtį, etinius principus.
Rezultatai. Autorius (-iai) pateikia pagrindinius tyrimo/darbo rezultatus, atitinkančius tyrimo/darbo tikslą.
Išvados. Pateikiamos Jūsų pagrindinės mintys, atitinkančios iškeltus uždavinius. Išvadų pastraipos nenumeruojamos.
Reikšminiai žodžiai. Po santraukos yra pateikiami pagrindiniai žodžiai (ne daugiau 5 pagrindinių žodžių).
Literatūra. Literatūros sąrašas pateikiamas abėcėlės tvarka. Cituojamos literatūros sąraše iki 5 pagrindinių šaltinių.

Reikalavimai stendiniams pranešimams

Stendinio pranešimo medžiaga pateikiama raštu, akcentuojant analizuojamos tematikos aktualumą, problemą, tyrimo tikslą, turimus tyrimo rezultatus, išvadas bei laikantis techninių reikalavimų:
Pranešimo formatas – A1 formato lapas;
Pranešimo padėtis – vertikalus;
Visas skaitomas tekstas turi būti iš kairės į dešinę;
Pranešimo esminė tekstinė medžiaga sudaro 30 proc., vaizdinė medžiaga – 70 proc.
Antraštė (A1 formato lapo viršuje). Pateikti STENDINIO PRANEŠIMO PAVADINIMAS (centruota, didžiosios, neparyškintos; šriftas – 40).
Pranešimo autorius (-iai) (centruota; didžiosios, neparyškintos; šriftas – 20). Atstovaujama institucija/organizacija ( centruota; didžiosios, neparyškintos; šriftas – 20).

Vaizdinės medžiagos formos (atitinkamai: schemos; lentelės; grafikai; žemėlapiai; paveikslėliai; diagramos, nuotraukos ir kt.) – geros kokybės, sunumeruoti arabiškais skaitmenimis, pavadinimai rašomi atitinkamos vaizdinės medžiagos formos (schemos, lentelės ir pan.) viršuje, o jų apačioje nurodomi naudojami šaltiniai/autorystė.

Pabaigoje (A1 formato lapo apačioje) – rašoma PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS MEDICINOS ĮVAIROVĖ. BALNEOTERAPIJOS GALIA. Klaipėda, 2018 (centruota; didžiosios, neparyškintos; šriftas – 20.

Reikalavimai pranešimų tezėms

Apimtis iki 4 psl.
Šriftas. Times New Roman; dydis – 12 pt, intervalas 1,5, paraštės 3 cm.
Privalomos darbo sudėtinės dalys:
Pavadinimas
Autorius (-iai), Organizacija/Universitetas, katedra (šalis).
Darbo tikslas, uždaviniai.
Tyrimo metodika.
Rezultatai ir jų aptarimas.
Išvados ir rekomendacijos.
Santrauka anglų kalba.
Literatūros sąrašas.

Konferencijos dalyvio mokestis: 1 diena- 10 Eur, 2 dienos- 20 Eur

Konferencijos dalyvio mokestis mokamas vietoje.

Pranešėjams (žodiniai ir stendiniai pranešimai)- nemokamai.

Pažymėjimai:  Konferencijos programa yra registruota LR SAM ir VLK/Metas sistemoje. Konferencijos dalyviams bus išduodami  8 arba 16 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai tinkamai bazinei licencijai ir kvalifikacijos tobulinimui.

Į konferencijos dalyvio mokestį įskaičiuota:
– dalyvavimas konferencijos mokslinėje praktinėje programoje ir konferencijos leidinys
– Klaipėdos Universiteto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (8 arba 16 val.)
– maitinimas

Visi konferencijos dalyviai kviečiami apsistoti „Atostogų parke“ su 50 proc. nuolaida.

Kontaktinis asmuo: Monika Kasiliauskaitė, tel. +370 46 398528

el. p. info@balneotherapyconference2018.lt reabilitacijoskatedra@gmail.com

Po konferencijos dalyviai turės galimybę praleisti laiką Atostogų parko baseino ir pirčių zonoje.

REGISTRACIJA

KONFERENCIJOS PROGRAMA

SPALIO 19 D., PENKTADIENIS

Klaipėdos Universitetas, Herkaus Manto g. 90, Klaipėda

 

8.00- 9.00  Registracija. Stendinių pranešimų peržiūra
9.00- 9.20 Konferencijos atidarymas ir sveikinimo žodis

LR sveikatos apsaugos ministerijos atstovas

Klaipėdos Universiteto rektorius, Lietuva

9.40- 11.15

Aula magna (1), 2 a

Papildomoji ir alternatyvioji medicina

 

Mokslinė sesija I

Moderatorius: dr. L. Rapolienė

9.20- 9.40 „Daug svarbiau sveikatą tausoti ir stiprinti negu ligas gydyti“ (Vydūnas).

Prof. habil. dr. A. Kirkutis, LR Seimo narys, Sveikatos tausojimo ir stiprinimo reikalų pakomitečio pirmininkas, Lietuva

9.40- 10.00

 

Papildomoji ir alternatyvioji medicina: įrodymais grįsta pasaulinė praktika

Prof. dr. D. Mockevičienė, Klaipėdos universitetas, Lietuva

10.00-10.20

 

Papildomosios ir alternatyviosios medicinos reglamentavimas Lietuvoje

LR SAM atstovas

10.20-10.40 Vanduo reabilitacijoje: mitai ir tikrovė

Prof. habil. dr. A. Kriščiūnas, Lietuvos Sporto Universitetas, Lietuva

10.40-11.00 Fitoterapijos vieta integratyvioje medicinoje ir jos taikymo principai

V. Matulevičiūtė, Herbalist, Naturopath, Craniosacral therapy practitioner, president of the Irish Register of Herbalists, Ireland

11.00-11.20 Kinų medicina ir mokslas

Prof. dr. D. Sekmokienė, LSMU, Klaipėdos Universitetas, Lietuva

11.20-11.35  Kavos pertrauka, bendravimas, parodos lankymas
11.35-14.00

Aula magna (1), 2 a

Paralelinė sesija

Mokslinė sesija II

Moderatorius: doc. dr. J. Sučylaitė, doc. dr. B. Kreivinienė

11.35-12:00

 

Terapijų,  asistuojant gyvūnams, gerovės užtikrinimo bei panaudojimo galimybių analizė.

Doc.dr.  B. Kreivinienė, Lietuvos jūrų muziejus- delfinariumas, Klaipėdos Universitetas, Lietuva

12:00-12.20 Jogos ir meditacijos poveikis žmogaus galvos smegenų rekreacijai

Proff. habil. dr. A. Skurvydas, Lietuvos Sporto universitetas, Lietuva

12.20-12.40 Muzikos terapijos poveikis žmogaus organizmui

L. Švirinas, muzikos pedagogas, Klaipėda, Lithuania

12.40-13.00 Biblioterapija kaip  depresijos prevencijos ir gydymo galimybė

Doc. dr. J. Sučylaitė, Klaipėdos Universitetas

13.00-13.20 Dailės terapijos metodų panaudojimas streso įveikos situacijose

Doc. dr. A. Vaitkevičienė, Šiaulių universitetas, Lietuva

13.20-13.40 Ajurvedos filosofija ir praktinis pritaikymas medicinoje

Doc. dr. A. Chomičenkienė, Klaipėdos universitetas, Lietuva

13.40-14.00 Homeopatijos vieta šiuolaikinėje medicinoje

Gyd. V. Misis, UAB Vireo, Lietuva

11:35-14.00

Aula Magna (2), 2 a

Paralelinė sesija

Mokslinė sesija III

Moderatorius: prof. habil. dr. G. Žiliukas, prof. dr. D. Mockevičienė

11.35-11.55 Principles of acupuncture in the treatment of back pain

MD, PhD I. Kokare, PRM doctor, acupuncture doctor and algologist, Head of Physical medicine and rehabilitation center, Pauls Stradins Clinical University hospital, Riga, Latvia

11.55-12.15 Inovatyvi reabilitacijos metodika - DNS (Dinaminė Neuroraumeninė Stabilizacija)

Prof. habil.dr. J. Raistenskis, A. Juodytė, V. Strukčinskaitė, Vilniaus universitetas, Lietuva

12.15-12.35 Specialioji kineziterapija skoliozės gydymui ir progresijos prevencijai: Schroth metodas

Prof. habil. dr. J. Raistenskis, V. Strukčinskaitė, A. Juodytė, Vilniaus Universitetas, Lietuva

12.35-12.55 Physical activity as one of the strategies for prevention of metabolic disorders

PhD. C. Agostinis- Sobrinho,  Klaipėdos Universitetas, Lietuva

12.55-13.15 Reiki ir klasikinio masažo, taikyto asmenims, sergantiems cukriniu diabetu, poveikio palyginimas

K. Kuneika, Klaipėdos universitetas, Lietuva

13.15-13.40

Kranio-sakralinė terapija: metodika ir taikymo sritys

V. Matulevičiūtė, Herbalist, Naturopath, Craniosacral therapy practitioner, president of the Irish Register of Herbalists, Ireland

13.40-14.00 Osteoartritas. Ar įmanoma išsaugoti kremzlinį audinį?
Prof. dr. V. Šapoka
14.00-14.50 Pietų pertrauka, bendravimas, parodos lankymas

 

14.50-17.20

Aula magna (1), 2 a

Balneoterapija

 Mokslinė sesija IV

Moderatorius prof. habil. dr. A. Krikščiūnas

14.50-15.10 Balneoterapijos istorija. Geoterminio vandens tyrimai Lietuvoje

Dr. L. Rapoliene, Klaipėdos Universitetas, Lietuva

15.10-15.30 The mechanism of action of balneotherapy in rheumatic diseases

Fioravanti A, MD, Cheleschi S, PhD, Tenti S, MD. Rheumatology Unit, Department of Medicine, Surgery and Neuroscience, University of Siena, Italy

15.30-15.50 Genomics of Geothermal Waters : sulphur wather through rheumatoid arthritis skin

PhD, MD I. Santos, , University of Porto, Portugal

15.50-16.00 Lietuvos natūralūs gamtiniai veiksniai ir jų įtaka sergančiųjų atramos ir judėjimo sistemos ligomis funkcinės būklės kitimui

Doc. Dr. L. Varžaitytė, LSMU, Lietuva

16.00-16:20 Atostogų parko sveikatinimo programos

I. Karpis, pardavimų vadovas, Atostogų parkas, Lietuva

16:20-16:40 Balneotherapy for patients with neurological diseases in Latvia

MD. E. Malkiela, Resort Rehabilitation center Jaunkemeri, Latvia

16.40-17.00 Širdies ligos ir balneoterapija

Prof. habil. dr. G. Žiliukas, L. Kazlauskienė, V. Vasiliauskas, Klaipėdos Jūrininkų ligoninė, Klaipėdos Universitetas, Lietuva

17.00-17.20 Odos ligos ir balneoterapija. Odos ligų sanatorinis kurortinis gydymas Lietuvoje.

Gyd. O. Griščenko, Vilniaus Centro poliklinika, Lietuva

 17.20 Diskusijos, stendinių pranešimų sesija

SPALIO 20 D., ŠEŠTADIENIS

Atostogų parkas, Venecijos aklg. 2, Žibininkų km, Kretingos raj.

 

09:00-9.30  Registracija
9:30-10.50 Mokslinė sesija V

Moderatorius prof. habil. dr. A. Krikščiūnas, prof. dr. D. Mockevičienė

9.30-9.50 Lietuvos gydomojo geoterminio vandens ištekliai

Prof. habil. dr. S. Šliaupa,  Gamtos tyrimų centras, Lietuva

9.50- 10.10 Mineralinio vandens skirtumai ir jo pritaikymas atskiroms pacientų grupėms

Dr. L. Rapolienė, Klaipėdos Universitetas, Lietuva

10.10-10-30 Practical aspects of the use of balneotherapy in rheumatology

Dr. I. Haznere, Pauls Stradins Clinical University Hospital, Riga, Latvia

10:30 -10.50 Gydomojo purvo savybės ir jo taikymas reabilitacijoje ir kurortologijoje

Dr. G. Taletavičienė. prof. habil. dr. Alfonsas Vainoras, gyd. V. Taletavičius, Reabilitacijos centras, LSMU Medicinos akademija Sporto institutas, Lietuva

10.50-11:10 Balneoterapijos nauda ir perspektyvos neurologinių pacientų su spastiškumu gydyme

Gyd. L. Gulbinaitė, gyd. N. Šostakienė, , Klaipėdos Jūrininkų ligoninė, Lietuva

11.10-11:25  Kavos pertrauka

11:25-15.00 Praktinės sesijos grupėse

Geoterminio vandens, sapropelio terapija, pirčių terapija (aromatoterapija, gintaro), TRX treniruotės, pilatesas, kineziterapija vandenyje, haloterapija, masažai, Kneipo takelis.

Vedantieji: R. Margevičiūtė, E. Radzevičienė, Klaipėdos Universitetas, Lietuva

15.00-18.00 Savarankiškas susipažinimas su kompleksinėmis sveikatingumo procedūromis*

*reikalinga sportinė ir maudymosi apranga, tinkama avalynė.

18.00 Konferencijos pabaiga.

Konferencijos programa spausdinimui (pdf)

APGYVENDINIMAS

Visiems konferencijos dalyviams apgyvendinimas „Atostogų parke“ spalio 19-20 dienomis su 50 proc. nuolaida.. Įskaičiuota: 3 valandos Vandens ir pirčių erdvėje, mineralinio geoterminio vandens procedūra „Mineralų jūra“, Sporto klubas, Sveikatingumo ir sporto studija.

Norintys rezervuoti, susisiekite tel. +370 601 60730 arba edita@atostoguparkas.lt

Kontaktai

Thank you! I have received your message.

Vardas

El. paštas

Žinutė

Kontaktinė informacija

+370 46 398528

info@balneotherapyconference2018.lt